top of page

Omring je met mensen die het beste in je naar boven halen...

Jarenlang heb ik gezocht naar antwoorden op uiteenlopende vragen. Over hoe mensen denken, hoe ik zelf denk en wat voor gevolgen dat heeft. Of ik de aanleiding of oorzaak ben in conflicten, maar ook in successen. Waarom ik vooral 's nachts creatief ben en bruis van de ideeën. Of dat een aangeboren eigenschap is of dat het aan te leren is. Mijn conclusie is dat onze gedachten rondjes draaien. onze gedachten worden acties die reacties veroorzaken. Die reacties geven een resultaat en dat veroorzaakt een gevoel dat weer resulteert in nieuwe gedachten. En ik heb daar twee denkcirkels voor uitgewerkt die samen een lemniscaat vormen: een oneindige acht, van binnen naar buiten. Over die denkcirkels, de theorie erachter en hoe je die kunt gebruiken om je eigen situatie te herkennen om vervolgens verbeteringen in je leven aan te brengen, ben ik een boek aan het schrijven.

 

Actie en reactie
Wat valt hier eigenlijk over uit te leggen, vraagt u zich wellicht af. We hebben het tenslotte over een natuurwet. Een natuurwet die ook opgaat voor je aangezicht en je karakter. Nu je weet dat je gedachten je karakter vormen en je karakter zich uit in lichaamstaal en lichaamsbedekking (kledingkeuze, merken, e.d.), kun je ook begrijpen dat het veranderen van gedachten een mogelijkheid is om je beeld naar buiten te veranderen. En kom je met een ander beeld (jouw actie), dan zal daar volgens de natuurwet ook een andere reactie op volgen.


Welke deskundigen, doktoren, trainers, coaches en wat dies meer zij je daarbij kunnen helpen, ontdek je op deze website.

 

ROLLEN

Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.
Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze schaduw, die ons het meest beangstigt.
Wij vragen ons af:
“Wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?”
Maar wie ben jij om dat niet te zijn?
Je bent een kind van God.
Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst.
Er is niets verlichts aan je klein te maken
opdat andere mensen zich bij jou niet op hun gemak zouden voelen.
Wij zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen.
Wij zijn geboren om de glorie van God die in ons is te openbaren.
Die is niet alleen in sommige van ons; die is in iedereen!
En als wij ons licht laten stralen,
geven we onbewust andere mensen toestemming hetzelfde te doen.
Als wij bevrijdt zijn van onze eigen angst,
bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.

Inauguratierede van Nelson Mandela,

originele tekst van Marianne Williamson

Nelson Rolihlahla Mandela, werd in 1994 beëdigd als president van Zuid Afrika. Met Martin Luther King als voorbeeld voor vredelievend verzet, verrichte hij met de waarheidscommissies en vergevingspolitiek een nobele en uitzonderlijke prestatie. Op zijn beurt was Dominee King geïnspireerd door Mathma Ghandi, ooit begonnen met zijn vreedzaam verzet tegen rassendiscriminatie in... Zuid Afrika. In 2008 werd de Afro-Amerikaanse Barack Hussein Obama president van de U.S.A. en inspireerde met ‘Yes, We Can!’

 

bottom of page