top of page

Wat moet je met die Januskop*, daar schiet niemand iets mee op

Jan Machiela, Karakter Maker

Met het karakter of inborst wordt meestal de combinatie van vaste innerlijke eigenschappen (karaktertrekken) van een persoon bedoeld. Deze combinatie onderscheidt de ene persoon van de andere en bepaalt hoe een persoon met bepaalde dingen omgaat.

Van invloed op het karakter zijn 'opgedane ervaringen', die samen met het karakter bepalend zijn voor uitingen (wat wordt uitgedrukt heeft indruk gemaakt). In de psychologie noemt men de combinatie van iemands karakter en zijn gewoontes - de combinatie van aangeboren en aangeleerde eigenschappen - de persoonlijkheid.

Het dragen van een masker gaat samen met een bepaalde rol en karakterstructuur die je aanneemt. Dit zegt iets over wie je bent, wie je wilt zijn en hoe je denkt dat te gaan bereiken. Hoe prettig zou het zijn als je zonder masker door het leven kunt gaan. Zijn wie je bent.

 

*In de beeldhouwkunst en schilderkunst is een Januskop een hoofd met zowel aan de voor- als achterzijde een gezicht. De Januskop is vernoemd naar de Romeinse god Janus, die in een van zijn verschijningsvormen twee gezichten had. In de literatuur wordt de term Januskop wel gebruikt om te benadrukken dat iets diverse - vaak tegengestelde - eigenschappen of karakteristieken kan hebben. Hierbij wordt dus gebruik gemaakt van beeldspraak (Bron: Wikipedia.nl).

Kom je er niet uit en kun je wel wat hulp en ondersteuning gebruiken?
Lees dan verder hoe je
Plezier Werker kunt worden...

 

KARAKTER MAKER

bottom of page